Xiahai Zhuang, Wenjia Bai, Jingjing Song, Songhua Zhan, Xiaohua Qian, Wenzhe Shi, Yanyun Lian, Daniel Rueckert

People
Publication Year

2015


Haiyan Wang, Wenzhe Shi, Wenjia Bai, Antonio M Simoes Monteiro de Marvao, Timothy J W Dawes, Declan P O'Regan, Philip J Edwards, Stuart Cook, Daniel Rueckert

People
Publication Year

2015


Wenjia Bai, Devis Peressutti, Ozan Oktay, Wenzhe Shi, Declan P O'Regan, Andrew P King, Daniel Rueckert

People
Publication Year

2015


Ozan Oktay, Alberto G'omez, Kevin Keraudren, Andreas Schuh, Wenjia Bai, Wenzhe Shi, Graeme P Penney, Daniel Rueckert